Поддръжка

Поддръжка на асансьорни и ескалатори от PANGRATZ Ltd

Абонаментното сервизно обслужване на асансьори, ескалатори и инвалидни подемници стои на първо място в PANGRATZ Ltd. Ние се гордеем с  бързо и професионално обслужване от най–високо ниво. Нашите предложения и решения са базирани на най-новите технологии, както и на богатия опит и обширните знания на персонала ни. Ескалатори, подвижни тротоари/ пътеки и асансьори- всички те представляват значителна и дългосрочна инвестиция, която обаче бързо се обезценява, ако се пренебрегне и занемари. PANGRATZ Ltd спомага за запазване на стойността, като концепцията за поддържане в изправност от PANGRATZ Ltd прави това възможно. От благонадеждността на Вашето асансьорно съоръжение зависи не само добрата Ви репутация като собственик, но и доброто име на PANGRATZ Ltd.

В PANGRATZ Ltd сме разработили, прилагаме и усъвършенстваме програма за профилактично сервизно обслужване за всеки вид съоръжение. Основно внимание обръщаме на безопасността на ползвателите на съоръженията, както и на безопасността на служителите на фирмата. Друг основен елемент от програмата ни за сервизно обслужване е превантивното сервизно обслужване съчетано с превантивна диагностика с цел намаляване и дори елиминиране на престоят на съоръженията поради повреди. В резултат асансьорите и ескалаторите, поддържани от нас имат изключително ниско ниво на повреди и аварии. Тази програма се е доказала в над 100 обекта на територита на страната. Също така тази програма се доказва и в момента при водещи фирми на пазара на сервизното обслужване на високия клас асансьори и ескалатори.

Безопасността е водеща за PANGRATZ Ltd при извършване на всички дейности по обслужването. Всички наши действия са насочени към осигуряване на безопасността на ползвателите на обслужваните от нас съоръжения. Ето защо нашите техници са непрекъснато обучавани и проверявани по отношение на прилагане на строгите правила за безопасност както за тях самите, така и за осигуряване на безопасност на ползвателите на съоръженията.

PANGRATZ Ltd прилага на пазара на сервизното обслужване стриктното документиране на извършената работа по обслужването. С това ние на практика въведохме нови стандарти на пазара на сервизното обслужване и ремонт на асансьори и ескалатори. Този наш опит се прилага успешно в продължение на много години вече и от други компании в този бранш в България. Сервизното обслужване от PANGRATZ Ltd представлява един качествен завършек на работата по доставката и монтажа на Вашите

асансьори или ескалатори. Нашето сервизно обслужване превръща извършената работа в едно завършено решение на вертикалния транспорт на хора и товари във Вашата сграда. В PANGRATZ Ltd сме убедени, че най- добрата инвестиция е инвестицията в развитието на персонала и създаване на възможно най- добрите условия за работа. Ето защо непрекъснато инвестираме в доставянето на необходимите техника и оборудване, набавяне на необходимите резервни части и грамотен технически персонал за подържане на асансьори и ескалатори. Благодарение на тази политика успешно се налагаме на пазара на тази услуга в страната.

PANGRATZ Ltd анализира непрекъснато нуждите на клиентите си и поддържа постоянни наличности на резервни части. Всеки месец анализириме състоянието на поддържаните от нас съоръжения и на тази основа, както и на база документацията на производителите определяме необходимите ни наличности от резервни части с оглед поддържане на обслужваните от фирмата съоръжения в добро техническо състояние и годни за безопасна експлоатация.

Нуждаете се от навременна помощ при проблеми или авария - не се колебайте да се свържете с нас. Нашите сервизни техници са професионалисти с дългогодишен опит в подръжката и ремонтирането на асансьори, ескалатори, инвалидни платформи и с удоволствие ще разрешат проблемите Ви независимо от марката на Вашето съоръжение, без значение дали сте клиент на PANGRATZ Ltdили не, бързо, приятно и компетентно. Искате да избегнете производствени смущения и обезценяване на стойността? Тогава Ви препоръчваме концепцията за поддържане в изправност на PANGRATZ Ltd. Посредством профилактичен сервиз, регулярни проверки и своевременна замяна на износените части Вашето съоръжение ще се запази толкова стойностно, колкото е било в първия ден.

 

Осигуреното абонаментно сервизно обслужване и поддръжка са в съответствие с изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и предписанията на производителя.

Ако имате нужда от подръжка на асансьори и ескалатори  то ние сме специалистът при тяхната подръжка, ремонт и осигуряване на безотказна работа с години напред.

 

 

Сервизното обслужване от PANGRATZ Ltd включва

 • Регулярно профилактично почистване и смазване на всички възли.
 • Всички необходими настройки и донастройки.
 • Техническо обслужване и извънпланово-предупредителните ремонти.
 • Текущи ремонтни работи.
 • Профилактични прегледи на съоръженията и предпазните им устройства не по-рядко от веднъж на всеки 10 дни.
 • Водене на дневник, който да отразява техническото състояние на съоръженията и резултатите от проверките и ремонтите, както и съставяне на  двустранно подписани протоколи след всяко посещение на служители на PANGRATZ Ltd.
 • Всички резервни части, включително и бързоизносващи се такива, необходими за поддържането на асансьорите и ескалаторите в техническа изправност и годни за безопасна експлоатация се осигуряват от ЕММК независимо от марката на съоръжението.
 • Денонощен сервиз за извършване на ремонтни работи за освобождаване на заседнали пътници.
 • Инструктиране срещу подпис на упълномощен представител от ползвателите за безопасна експлоатация на асансьорите и ескалаторите.
 • Да възстановява в техническа изправност асансьорите и ескалаторите при повреда, времето за пристигане на обекта да е до един час от получаване на заявка при необходимост от сервизно обслужване.
 • Да присъства на периодичните прегледи и изпълнява разпорежданията на Държавен технически надзор.
 • Да обезопасява шахтовите отвори и работните места при работа по асансьора, съобразно изискванията на нормативните документи.
 • Да почиства машинното помещение и дъното на шахтата.

 

Как да изберем фирма за подръжка на асансьорите

Осъществете контакт само с фирми, имащи актуална регистрация в регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. Преди всичко проучете пазара на услугата за конкретната марка асансьори, като имате предвид, че Вашия избор е изключително отговорен

На пазара има много фирми за подръжка, които се справят добре с една- две марки, но не могат въобще да се справят с други марки, видове и поколения асансьори. Това се дължи на факта, че Всеки производител на асансьори има съответни особености на техниката, която произвежда. Ето защо, най- важно е да проучите пазара на тази услуга за конкретната марка, модел и поколение асансьори и да установите контакт с фирми, които познават и подържат асансьори от същия вид, марка и поколение. Това ще Ви даде предимството избраната от Вас фирма да диагностицира и отстранява бързо и компетентно, дори незабележимо за Вас, всички възникнали неизправности. На база проучването изберете поне две фирми, ако е възможно, и получете оферти и референции от тях. Не забравяйте да посетите други техни клиенти и да проверите състоянието на техниката, както и да получите информация за работата на фирмата.

Не винаги най- ниската цена означава добро качество на услугата

При договарянето на цената за услугата обърнете внимание, че не винаги най- ниската цена означава добро обслужване. Имайте предвид, че от този избор зависи както безопасността Ви, така и състоянието и безотказната работа на съоръжението в следващите години. 

 

От какво да се пазим при подписване на договор за сервизно обслужване на асансьори

Всеки договор както има начало, така има и край.При подписване на договор винаги мислете за това, че все някога може да поискате да прекратите действието му. Никога не подписвайте договори, при прекратяването на които сте задължени да заплатите месечните такси до изтичане на срока на договора, или каквито и да било неустойки!

 Включени услуги: като минимум е необходимо да бъдат включени следните услуги:

 • Регулярно месечно сервизно обслужване
 • Функционалните прегледи на съоръжението не по- рядко от веднъж на всеки 10 дни, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори
 • Денонощен сервиз

Тези две услуги са задължителни съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Всички фирми на този пазар са ДЛЪЖНИ да ги осигуряват за клиентите си.

Допълнително възможни препоръчителни услуги:

 • Повиквания за освобождаване на заседнали пътници
 • Повикванията за отстраняване на неизправности по уредбите

И тези две услуги отново са задължителни съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Някои фирми не ги включват в цената и предмета на договорите си. Въпреки това е препоръчително в предмета и цената на договора да бъдат включени и тези изключително важни услуги, за да не се изненадате неприятно по- късно. Невнимание от Ваша страна в това отношение със сигурност ще Ви струва много скъпо по време на действието на договора. Причината за това е, че ако някои от услугите не са включени в предмета на договора, то предстои да ги заплащате отделно при възникването им и по този начин една привидно ниска цена по договора се оказва значително по- висока в дългосрочен план. Така може да се окаже, че едно обаждане по телефона на аварийната група да Ви струва колкото месечната Ви такса!

 

На какво да обърнем внимание след подписване на договор за сервизно обслужване на асансьори

Контролирайте работата на фирмата за подръжка от първия ден

Обръщайте внимание дали фирмата редовно посещава съоръжението Ви, както и дали редовно води дневника на асансьора. Освен това проверете дали фирмата е залепила на видно място в кабината инструкция за ползване на асансьора, както и телефоните за аварийни случаи. Също така важно е в кабината да има стикер с ясно маркирана дата на следващ периодичен преглед от лицето, осъществяващо Технически надзор по съответен договор. Важно е да знаете, че липсата на тези стикери и инструкции в кабината се наказва от РО- ИДТН при проверка със съответен Акт за административно нарушение. Изисквайте изготвяне на двустранни протоколи за извършената работа при всяко посещение от сервизните техници.

Обръщайте внимание на техническото състояние на асансьора

Следете за всякакви несвойствени шумове и вибрации при работа, точно спиране на кабината по етажите, изправността на бутоните и сигнализацията на асансьора, изправността на осветлението в кабината и аварийната сигнализация, движението на вратите и др. под. Уведомявайте навреме фирмата по подръжката за забелязаните неизправности.

 

Трябва да ни се доверите, че ще поемем всички ангажименти, с цел да запазим Вашето съоръжение в изправност години наред.