Поддръжка на асансьори

Абонаментното сервизно обслужване на асансьори, ескалатори и инвалидни подемници стои на първо място в PANGRATZ Ltd.

 

Сервизното обслужване от PANGRATZ Ltd включва

 • Регулярно профилактично почистване и смазване на всички възли.
 • Всички необходими настройки и донастройки.
 • Техническо обслужване и извънпланово-предупредителните ремонти.
 • Текущи ремонтни работи.
 • Профилактични прегледи на съоръженията и предпазните им устройства не по-рядко от веднъж на всеки 10 дни.
 • Водене на дневник, който да отразява техническото състояние на съоръженията и резултатите от проверките и ремонтите, както и съставяне на  двустранно подписани протоколи след всяко посещение на служители на PANGRATZ Ltd.
 • Всички резервни части, включително и бързоизносващи се такива, необходими за поддържането на асансьорите и ескалаторите в техническа изправност и годни за безопасна експлоатация се осигуряват от PANGRATZ Ltd независимо от марката на съоръжението.
 • Денонощен сервиз за извършване на ремонтни работи за освобождаване на заседнали пътници.
 • Инструктиране срещу подпис на упълномощен представител от ползвателите за безопасна експлоатация на асансьорите и ескалаторите.
 • Да възстановява в техническа изправност асансьорите и ескалаторите при повреда, времето за пристигане на обекта да е до един час от получаване на заявка при необходимост от сервизно обслужване.
 • Да присъства на периодичните прегледи и изпълнява разпорежданията на Държавен технически надзор.
 • Да обезопасява шахтовите отвори и работните места при работа по асансьора, съобразно изискванията на нормативните документи.
 • Да почиства машинното помещение и дъното на шахтата.

 

Осигуреното абонаментно сервизно обслужване и поддръжка са в съответствие с изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и предписанията на производителя.

Ако имате нужда от подръжка на асансьори и ескалатори  то ние сме специалистът при тяхната подръжка, ремонт и осигуряване на безотказна работа с години напред.